Lean i byggbranschen är inte bara standardiserade processer och industriellt byggande. På samma sätt som i traditionell, tillverkande industri så handlar det om ett tankesätt och en förmåga att ta till sig nya sätt att arbeta – möjligen är kopplingen till och med ännu tydligare inom byggsektorn.

Vid Lean Forum Byggs årsmöte berätta Ola Adolfsson, vd på Flexator, om sin karriär; från tekniskt gymnasium med bara killar, via lumpen och sedan till ett jobb på ett stort byggbolag – oväsentligt vilket, på den tiden var alla tämligen snarlika. Hur många av hans kollegor har inte en motsvarande bakgrund? Som Årets Lean-byggare har Flexator ändå lyckats anammat nya tankesätt och den svenska modellen av Lean, med betydligt mindre inslag av auktoritärt ledarskap.

Ola berättade att det som förvånat honom mest under företagets Lean-resa är alla dolda talanger som blommar ut inom organisationen. Eller som han själv så fint uttryckte det: ”Det finns alltid en kronprinsessa i ledet!” Att tillvarata medarbetarnas kreativitet, engagemang och kompetens är en bärande tanke inom Lean, liksom att dela med sig av sina erfarenheter. Ola och Flexator är ett lysande exempel på både och!