Ny teknik har de senaste decennierna möjliggjort en enorm effektivisering inom de flesta branscher, där kostnaderna för produktion och förvaltning av produkter konstant har sänkts – detta trots att både produktionstakten och samhällskraven har ökat betydligt. Under de senaste åren har denna teknikutveckling även slagit igenom i byggbranschen och idag kan vi tala om en digitaliserad byggprocess med hjälp av exempelvis BIM (byggnadsinformationsmodeller) och VDC (Virtual Design and Construction). Digitaliseringen har dock främst skett i projektering, medan utvecklingen inom produktion och förvaltning varit mindre.

De verktyg som idag finns på marknaden har normalt fokus på visualisering och projektering. Vad som saknas för närvarande är ett fokus på informationshantering, det vill säga ”i” i BIM – speciellt för de skeden som kommer efter projekteringen. Informationen i produktionen vänder sig främst till individerna på byggarbetsplatsen; installatörer, underentreprenörer, leverantörer med fler. Här behövs det användarvänliga verktyg anpassade för de speciella förhållanden som råder på en byggarbetsplats med tanke på väder, vind, smuts och en ständig rörelse. Det är en förutsättning för att en implementering och förändring ska lyckas.

Här finns det många bra Lean-verktyg att använda. En viktig pusselbit i branschens digitaliseringsarbete är det nu pågående projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment. Arbetet leds av professor Martin Rudberg vid Linköpings universitet med målsättningen att skapa ett tekniskt språng med hjälp av digitalisering. Det kräver dock rätt verktyg och anpassning, bort från det alltför teoretiska och akademiska; verktygen måste vara lättanvända men ändå avancerade och de ska fungera i en lerpöl! Det finns en stor potential för en ordentlig effektökning med digitaliseringen och den som lyckas med implementeringen kommer att bli en vinnare.