En lite oroande reflektion från min sida efter en del resor i och kontakter med utlandet är om Sverige håller på att bli omsprungna vad gäller byggsektorn? Efter besök i Finland kan jag konstatera att de har mycket seriösa satsningar inom Lean Construction, vilket jag också nämnt i en tidigare logg. Nu har jag även återkopplingar från väst, där de i Norge inte bara satsar på Lean Construction inom byggsektorn utan även på Lean och flödeseffektivt tänkande. Det är en riktigt hög nivå och det är ett stort arbete – varför vill inte fler svenska företag hänga med i trenden?

I Danmark har de ett levande och verkligt aktivt Lean Construction Institute. Om vi ser till ett bredare resonemang så består byggbranschen idag av en alltmer internationell marknad, så här handlar det om svensk byggindustris konkurrenskraft. Vi kommer inte att kunna konkurrera om vi inte förbättrar det vi har. Precis som delar av tillverkningsindustrin la ut produktionen i konkurrenskraftigare länder så riskerar svensk byggproduktion att förläggas till länder med en mer effektiv produktion. Det är en slumrande bomb och vi måste vakna innan det smäller till!