Idag har vi varit på studiebesök i superfabriken på Haraholmen utanför Piteå, ett besök i arrangemang av Lean Forum Bygg och Lindbäcks Bygg. Lean Forum Byggs styrelsemedlem Helena Lidelöw, tillika konstruktionschef på Lindbäcks Bygg, hälsade alla välkomna med en kort historisk tillbakablick och beskrivning av tankarna bakom anläggningen. Lindbäcks, som tilldelades Lean Forum Byggs Lean-pris redan 2010, har verkligen hållit i sitt arbete utan att tappa sin vision – otroligt imponerande och säkerligen till stor del tack vare en konsekvent och långsiktig ledning.

Roligt även med det fortsatt höga intresset för Lean Forum Byggs arrangemang; till de utlovade 30 platserna dök det upp 35 personer och detta trots att besöket kostade 250 kronor. Det är andra arrangemanget i rad som vi anordnar där det kommer fler än vad som anmälts, där det normala snarast brukar vara ett bortfall på 20 procent. Riktigt kul!

Det är något vi också pratat om i styrelsen, det stora intresset för våra aktiviteter och möjligheten att svara upp mot det sug som uppenbarligen finns. Vi har i veckan vårt sista styrelsemöte inför sommaren och kanske kan vi lägga lite riktlinjer till kommande event – både säkerhet och arbetsmiljö är högaktuella områden där vi skulle kunna erbjuda seminarier eller föreläsningar. Själv går jag på semester denna vecka, en härlig möjlighet till återhämtning där jag också ser fram emot aktiviteterna i höst. Glad sommar och hoppas vi ses vid något av våra arrangemang!