Som nyinvald styrelsemedlem i Lean Forum Bygg ska jag erkänna att jag själv går igång på produktivitetsfrågan, vilken börjar blir riktigt het i branschen. Vi ser flera företag som satsar på området där det onekligen finns att göra; enligt en rapport från McKinsey för ett antal år sedan var byggbranschen i jämförelse med tillverkningsindustrin 1,7 gånger sämre per tidsenhet. Enligt SCB är det bättre idag, nu är vi bara 1,5 gånger sämre …

Här finns en möjlighet för Lean Forum Bygg till ett ställningstagande, både kring vad produktivitet egentligen är och hur vi ska mäta med mer. Det vore bra om vi var tydliga i vårt förhållningssätt då det skulle kunna få andra aktörer att ”hänga på”; politiker, beslutsfattare, påverkansorganisationer med fler. På Prolog har vi arbetat med detta länge där vi också har vårt program ”Innovativt och hållbart samhällsbyggande i världsklass”, riktat till beställare inom samhällsbyggnadssektorn – tydlig kravställning på leverantörerna om vad som verkligen förväntas av dem för att skapa den marknad man vill ha.

Det vore för mig som styrelsemedlem något jag gärna såg, ett neutralt forum (sic!) där olika aktörer kan utbyta erfarenheter och – framför allt – skapa drivkraft i frågan. Som det nu är framstår det inte som rimligt att vi ska klara målet på 650 000 bostäder fram till 2025 med en marknad som är 67 procent dyrare än snittet för Europa. Produktiviteten är inte hela lösningen, men det är en del av den. Oavsett kan vi inte blunda för problemet längre.