På BoKlok har vi tagit hjälp av examensarbetarna Linn och Martin från Malmö universitet för att utreda nyttan med en ADP-plan – arbetsplatsdispositionsplan – i 4D, det vill säga 3D plus tidsdimension. De har arbetat med att simulera en av våra byggarbetsplatser i Svedala med 3D-modell och kopplat den till projektets produktionstidplan. Sedan har de utvärderat hur vi kan arbeta med modern BIM-teknik och på så sätt göra ADP-planen mer levande och uppdaterad under projektets gång. Samtidigt är tanken att den ska bli både mer användbar och mer lättförståelig med hjälp av 3D-modellen.

SketchUp, överst, respektive Navisworks.

Studenterna har tittat på två alternativ. I SketchUp la de in 3D-objekt för det aktuella projektet och skapade 10 olika skeden, nyckelhändelser som är viktiga att kunna visa – typ montage av volymelement, balkonger, loftgångar etcetera. Dessa skeden är dock inte direkt knutna till tidsplanen men kan visas i den ordning bygget framskrider. I Navisworks kopplade de 3D-modellerna från SketchUp till tidsplanen, vilket får effekten att ”filmen” som visar fortskridandet initialt inte visar något som händer; sedan på ett ögonblick händer allt och byggnader med tak och väggar är plötsligt på plats. Därefter följer åter en period när ingenting händer (då arbetet sker inomhus) … Navisworks är ett väldigt avancerat program som även kan koppla till 5D (kostnadsaspekten).

Utvärderingen visade att Navisworks har fördelen att kunna koppla till aktuell tidplan – mer dynamisk – liksom möjligheten med 5D; nackdel är att det är lite för komplext att börja med och svårt att köra ”slow motion” på montaget. SketchUps fördel var att det är enkelt att använda och ger en tydlig bild över projektet med fokus på de viktiga momenten; nackdelen är att det kräver manuell koppling och återkoppling till tidsplanen.

Rekommendationen från examensarbetarna var ändå att arbeta med SketchUp-modeller och ”spela upp” exempelvis 10 skeden för arbetsplatsen och på så vis få en enkel och lättarbetat APD-plan i 3D. En av våra produktionschefer sammanfattade med att ”det här kommer att betyda oerhört mycket för oss ute i produktion!” – ett fint kvitto på värdet av denna typ av arbeten och specialiserade uppgifter som kan göras inom ramen för examensarbeten.