Välkommen tillbaka efter semestern och det fantastiska vädret – jag hoppas att du är lika uppvilad och redo för höstsäsongen som vi är! Det finns mycket att se fram emot, inte minst den omvälvning som digitaliseringen representerar.

Just nu talas det en hel del om just digitala verktyg. Ett viktigt och nyttigt fokus borde vara hur de ska användas så att inte arbetssätten styrs av klumpiga och oflexibla – ”icke-Lean” – verktyg. Användarvänlighet får här en ny dimension, något jag upplever kommer att vara en stor utmaning som vi har tillsammans med våra IT-leverantörer.

Traditionellt har mycket, emellanåt nästan allt, arbete satsats på verktygens eller programmens tekniska uppbyggnad. I slutänden är det dock en människa som ska utföra jobbet med stöd av verktyget; om inte gränssnittet fungerar och känns naturligt spelar det ingen roll hur bra den programmerade lösningen än är. Faktum är att vi nog hellre kan acceptera lite sämre verktyg rent tekniskt bara de fungerar sömlöst med hur vi tänker.

Det här är som sagt en nöt för IT-leverantörerna att knäcka, där vi verkligen måste utgå från användarens behov och förutsättningar. Frågeställningen aktualiseras också i projektet Uppkopplad byggplats liksom i det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige – är användaren med från början? Även systerprogrammet Produktion2030 tar upp frågan med tydlig koppling i styrkeområdet Människan i produktionssystemet.