Har funderat en del kring projektmål, en av de viktigare sakerna i ett byggprojekt. På entreprenadsidan finns det många projektmål, men det är några saker jag tycker man bör tänka på när man sätter dem – eller snarare se till att de kommer med. För att nå målen räcker det inte bara med en styrgrupp utan helheten måste beaktas, engagemanget över tid för att alla ska sträva mot samma mål.

Dessutom är det viktigt att inte sätta mål som är för höga eller i det närmaste ouppnåbara eftersom det bara skapar en mental låsning kring ”det fixar vi aldrig”. Visst, spänn gärna bågen och utmana så att medarbetarna inser att här behövs det mer kraft än vanligt för att nå målet, men det måste vara resonabelt. Dessutom ska det gärna vara formulerat i små steg.

Helheten omfattar också alla ”experter”; vi sitter ofta i våra egna silos – det kan vara marknad, projektering, produktion – men när vi sätter målen måste vi bryta ner dessa silos för att kunna skapa en helhet. Målen får inte bara peka, eller vara helt beroende av, en grupp utan det måste vara hela projektet som ska nå målen. Mål är dessutom ofta lätta att sätta i resultat som pengar, leverans, kvalitet etcetera. Tyvärr så glömmer vi ofta ”hur”, hur vi kommer dit, vad vi ska göra för att röra oss mot målet.

Med ovanstående komponenter tror jag att vi kommer att nå våra mål som kostnad, tid och kvalitet, men samtidigt får vi inte glömma helheten, engagemanget, den resonabla målsättningen samt ”hur”. Det är när detta är på plats som vi hittar de riktigt lyckosamma projektmålen.