Inom digitalisering är Trafikverket lite av pionjär vad gäller Ostlänken och höghastighetsbanan i utvecklingen av BIM beträffande den järnvägstekniska biten, det vill säga att inkludera även denna information i BIM. Vi har ett digert arbete att fundera över nivå och detaljeringsgrad, vilken information som ska inkluderas.

Det innebär också en övergång från ett arbetssätt till ett annat vilket alltid är en utmaning. Hur gör vi för att på lämpligast sätt använda det bästa ur det ”gamla” och inte tappa bort värdefull kunskap när det ”nya” etableras? Just kring järnvägen finns det en enorm erfarenhet att ta tillvara på. Samtidigt måste vi hitta arbetssätt som passar ut mot leverantörer och projektörer, som i många fall kommit längre än Trafikverket i digitaliseringen. Det är lite av vad jag funderar på just nu.

Sedan har vi ytterligare en framtidsspaning kring detta, nämligen hur vi går vidare mot produktion. Vilken information vill de ha? Sedan har vi underhåll där BIM och dess information ska kunna användas på ett överskådligt sätt. Med höghastighetsbanan, BIM och nya arbetssätt är det onekligen en ganska stor innovationstugga vi ger oss på …

Inom Lean Forum Bygg är det nu fokus på Årets Lean-byggarstudent där vi arbetar för att få in alla ansökningar. Ett utskick är på gång till studenter och högskolor med länk till anmälningssidan, du får gärna sprida detta vidare! Här finns mer att läsa – vi ser fram mot en intressant prisutdelning i höst!