Idag har jag ingen sensationell spaning på gång, men det har väl inte undgått någon att vi har haft ett val. Det är något jag följt väldigt intensivt ur ett samhällsbyggnadsperspektiv vilket har varit intressant, men ämnet har tyvärr inte fått särskilt mycket ”airtime” – speciellt inte nu när det parlamentariska läget är så svajigt och osäkert. Det som oroar mig är hur vi ska kunna hitta branschöverskridande lösningar som gynnar samhällsbyggandet. Jag funderar mycket över hur branschen och vi som förening kan bistå för att skapa trygghet och långsiktighet – det är nämligen vad vi behöver för att kunna jobba Lean.

Det blir dock svårt när det politiska landskapet ser ut som det gör just nu. Jag reflekterar både över vad Prolog kan göra som konsult för att skapa opinion och debatt, men även vad Lean Forum Bygg, Byggherrarna och Byggmästarföreningen med fler kan göra. Vi måste ta fram faktabaserade underlag och skippa det kortsiktiga valfläsket för att angripa de verkliga problemen. Långsiktiga lösningar som är oberoende av politisk färg och vem som är/blir statsminister. Det är något vi borde ta sikte på, där vi också kan kroka arm med andra aktörer.