I år inträffade Earth Overshoot Day, dagen då vi har förbrukat de naturliga resurser som jorden kan producera på ett år, den 1 augusti. Det tidigaste datumet hittills och ett rekord vi egentligen inte vill slå. Det gick ganska obemärkt förbi och vi kan konstatera att i den här frågan går utvecklingen inte riktigt åt rätt håll.

Däremot kände jag att den workshop som jag deltagit i om cirkulära bygg- och rivprocesser absolut visar på hur vi kan arbeta för att motverka att Earth Overshoot Day inträffar allt tidigare. Den tog upp hur vi kan använda våra resurser mer effektivt och hur vi kan tänka mer cirkulärt istället för linjärt. Hur vi kan cirkulera byggmaterial på ett effektivt och ekonomiskt rimligt sätt? Vad går att återanvända, hur stor del av en ny vara ska innehålla återvunnet material? Kostar det mer?

Hindren och frågetecknen är många men även möjligheterna. Någons avfall är någon annans resurs. Här finns en stor potential, men vi måste applicera ett långsiktigt tänkande även om det kanske sker på bekostnad av ett kortsiktigt ekonomiskt mål – vilket också är en av grundprinciperna inom Lean!

Jag kan bara hålla med om det som min styrelsekollega Jimmy skrev i sitt inlägg tidigare i veckan. Det behövs, som i alla komplexa frågor, långsiktiga, faktabaserade lösningar som är oberoende av politisk färg. Vi måste bli långsiktigt Lean.