Spårbarhet är ett begrepp som dyker upp så snart du talar om hållbarhet. Vad är det för saker vi egentligen har i byggnadsverket och hur har de hanterats under själva arbetet? Det här är ett område som blir alltmer intressant att jobba med nu när digitaliseringen blir både enklare och mer kostnadseffektiv. Ta exempelvis QR-koder, ett billigt sätt att ha kontroll på flödet som också baseras på allmängiltig teknik som vi redan använder i exempelvis våra mobiltelefoner. Det är också riktigt Lean; använd beprövad teknik!

Det spännande projektet Uppkopplad byggplats, där Luleå tekniska universitet samarbetar med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn, handlar också om ett område där vi kan jobba tillsammans mellan olika branscher. Det kan till exempel handla om samverkan mellan bygg- och processindustrin kring vilka komponenter vi använder, tekniken är som sagt allmängiltig och spårbarheten lika viktig oavsett bransch. Förr eller senare ska riva eller plocka isär det som konstruerats då spårbarheten och identifiering kommer att vara till stor nytta.

Allt detta är bra på lång sikt och inte bara för företagen, utan även för samhället i stort. Naturligtvis kostar även spårbarheten pengar även om vi använder beprövad teknik, men det gör även avsaknaden av kvalitetssäkring som utebliven spårbarhet representerar. Kvalitetsbristkostnaderna är vida överstigande om du inte har full kontroll på vad du stoppar in i dina byggen, så i förlängningen är det en både nödvändig och lönande investering att göra.