Trafikverket har vi något vi kallar successiv uppföljning, ett arbetssätt som vi tillämpar främst i komplexa projekt. Bakom det finns ett tänk om att takta beställar- och leverantörssidan så att de är i samma nivå och fas inom projekteringen. Detta för att undvika över- eller underprojektering, det vill säga att det varken blir för mycket eller för lite.

I arbetssättet finns det lite paralleller till Last Planner och Lean, detta att vi har en form av planering eller diskussion kring vad vi vet idag och vad vi kan göra framåt utan att backa för mycket. Det andra är att även beställarsidan snabbare ska bli medveten om och när det finns luckor att fylla av det de vill ha. Leverantören ska leverera rätt saker men det kräver att beställaren också tänkt igenom alla leveranser i rätt tid och fas – det är lätt att missa någon del i komplexa projekt. Ett Lean-tänk helt enkelt.

För Lean Forum Bygg börjar det dra ihop sig till tävlingen Årets Lean-byggarstudent och det har redan droppat in några anmälningar. Vi ser dock gärna fler, så har du förslag är de mer än välkomna. Anmälan hittar du här!