Sverige måste bygga mycket framgent och mycket kommer också att byggas. I min roll som konsult på Prolog så får jag göra och uppleva många olika saker och ett nuvarande, dessvärre ganska hemligt, projekt har fått mig att fundera kring våra entreprenadformer. Det handlar om hur vi traditionellt handlar upp i branschen och vilka incitament som finns för att etablera en Lean verksamhet.

Min övertygelse är att det endast är en strategisk samverkan som erbjuder ett verkligt incitament för att arbeta långsiktigt och upprepningseffektivt med seriellt byggande och kostnadsminimeringar över tid. Det är betydligt svårare att uppnå i de traditionella entreprenadformerna, vilket då inte leder till ett mer gemensamt Lean-tänk.

Om vi kan undvika att hamna i ÄTA-fällan – ändring/tillkommande/avgående arbete – genom att faktiskt samverka på riktigt med gemensamma mål, gemensam ekonomi och gemensam organisation så kan vi uppnå önskad produktivitet. Tyvärr får jag inte berätta mer om det specifika uppdraget, men kanske jag får tillfälle att återkomma när mitt arbete är klart.