Sedan sist har det kanske inte hänt så väldigt mycket rafflande, men jag har funderat en del kring det här med att bolla frågor med en kollega. Vad kan det heta på Lean-språk? Jag har ingen aning, men det är klart effektivt att ge varandra konstruktiv input och feedback – speciellt om det rör sig om en kollega som tycker om ständiga förbättringar och har en coachande attityd och ställer rätt frågor. Det är ovärderligt!

Det här går att systematisera och det finns en mängd olika metoder; Toyota Kata, fem varför etcetera. Min reflektion är att det inte är viktigt att ringa in det med en Lean-term, det kan ibland snarare avskräcka en del. Precis som min styrelsekollega Per skrev för några veckor sedan, en del personer uppfattar det som något positivt när de hör ordet Lean medan andra känner det som en belastning eller något jobbigt att höra.

För mig är det inte det som är det viktigt utan att vi i en organisation har en kultur där vi coachar varandra (på rätt sätt). Med ständig utveckling och en projektorienterad organisation vet vi inte alltid vad som ligger runt hörnet – men vi vet att vi hela tiden måste arbeta med våra processer för att utvecklas. Det som finns mellan ”nutillståndet” och önskat måltillstånd är oftast oklart, att ta små steg och utvärdera ofta längs vägen är nödvändigt. Läs Lean Kata!

Frågor att ställa sig:

1. Målet?
2. Nuvarande tillstånd?
3. Hinder?
4. Nästa steg?
5. Reflektera över det senaste steget du tog – vad hände, varför, lärdom?