Det är många aktörer med i byggprojekt, de samverkar och är beroende av varandra. Ett bra samarbete i projekt är en förutsättning för att lyckas där bra team bygger på respekt för varandra. Team-work och respekt är två av Lean-filosofins grundläggande värderingar. Ett bra team löser problem tidigt, har fokus på att slutprodukten blir så bra som möjligt och att produktionen kan löpa på utan störningar.

Den mänskliga faktorn gör att det ibland ändå blir fel. Fel kan uppstå överallt. Någon gör fel i projekteringen, det saknas information, tidspress gör att någon sätter igång ändå. Felen löses inte utan finns kvar och får lösas senare. Att lösa fel sent i en process är ineffektivt.

Satsa på att få till bra team och underlätta så att det är möjligt. Eliminera fel tidigt med en bra projektering. Jobba Lean!