Byggbranschen skulle kunna må bra – eller bättre – av att samverka lite mer kring idéer runt metodutveckling. Inom Lean finns det mycket vi både kan dela med oss av och lära av varandra utan att det ger någon inverkan på den inbördes konkurrenskraften. Lean Forum Bygg är naturligtvis ett sådant forum, men vi borde kunna göra så mycket mer rent konkret.

Själva har vi på Lindbäcks Bygg nyligen fått uppleva lite av nyttan med samverkan. Vi har haft besök av VD och utvecklingschef från BoKlok där vi inlett diskussioner kring vilka typer av frågor och inom vilka områden som vi skulle kunna arbeta tillsammans. Det var ett mycket inspirerande möte som gav enormt mycket energi åt båda håll.

För min del står det klart att detta är något vi absolut borde göra mer av. Efter att BoKlok har besökt vår nya fabrik har vi börjat fundera på om vi ska starta en liten grupp – eller varför inte en branschförening? – inom industriellt byggande. Naturligtvis skulle andra företag också bjudas in, det är många som satsar: Eksjöhus, Derome, Moelven, Götenehus

Än så länge är det i sin linda och rör sig bara om lösa planer, men varför inte? Bara efter vårt korta möte ser vi mycket gemensamt kring exempelvis kompetensförsörjning, produktionsteknik, automation, robotisering etcetera. Här finns det absolut en grogrund för en närmare samverkan och, som sagt, vi är många i branschen som satsar på industriellt byggande. Tillsammans skulle vi bli ännu starkare.