På Trafikverket har vi fått lite nya förutsättningar för Ostlänken; nu ska vi bygga för 250 km/h istället för 320 km/h, vilket innebär en hel del omplanering. Vi justerar som bäst projektet efter de nya kraven i samverkan med våra projekterande konsulter; vad måste justeras, i vilken omfattning och hur kan vi samtidigt gå vidare i det löpande arbetet?

Här blir det lite av Last Planner-tankegångar. Vad vi än gör och hur vi än planerar så får det pågående arbetet inte bli stillastående. Vad kan vi fortsätta med utan att det gör skillnad, vad måste vi fokusera på för att hålla projektet löpande? Vad saknas för att gå vidare med nästa steg trots nya förutsättningar?

En lite lättsammare utmaning – men lika intressant – är arbetet med Årets Lean-byggarstudent, Lean Forum Byggs satsning på att premiera unga talangers insatser för att främja det svenska byggandet. Anmälan är stängd och nu är det läsning av projektupplägg och examensarbeten som gäller. Vi har ännu inte spikat när och var själva prisutdelningen sker – men för den som väntar på något gott …