Lean Forum Bygg, BIMformation och Visilean anordnade den 9 oktober ett seminarium med tema ”Digitalisera byggarbetsplatsen”. Digitalisering av byggbranschen är ett hett område och intresset för seminariet var så pass stort att vi fick byta till större lokaler. BIM-pionjären Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst och tidigare styrelsemedlem i Lean Forum Bygg, höll en mycket underhållande föreläsning om hur det går att eliminera slöserier med hjälp av digitalisering. Jan-Olof berättade om sin egen BIM-resa från 80-talet och de första CAD-verktygen via 90-talet med 3D och 00-talet med 4D – till 10-talet med CoClassade BIM-objekt.

Därefter tog professor Rafael Sacks vid Technion, Israel Institute of Technology i Haifa, vid med att berätta om Construction Management Systems at the Nexus of Lean and BIM – samverkan mellan Lean, BIM och digitalisering. Det gav en intressant inblick i hur det går till inom israelisk byggindustri och hur pass långt framme de är. Rafael visade bland annat hur hur det med hjälp av simuleringar i 3D det går att optimera varvsschemor för väggformar och även optimera formstorleken.

Martin Zilliacus avslutade med att presentera Visilean, ett molnverktyg utvecklat för byggbranschens Lean-processer och speciellt framtaget för att sköta produktionsstyrning och uppföljning på byggplatsen. Det handlar om visualisering och enkelhet som kopplar ihop aktivitetsrapporter, tidplaner och BIM-modeller där status på aktiviteten anges i realtid via mobil eller surfplatta med enkla knapptryck – ett visuellt och enkelt sätt att följa projektets framdrift.