Den senaste veckan har jag haft nöjet att introducera nya medarbetare på BoKlok, det är alltid lika trevligt med nytt folk i verksamheten. Vi har en väl standardiserad process kring hur vi styr projekt och ett verksamhetssystem som beskriver metoderna och kopplar till verktygen – allt detta underlättar väldigt mycket vid introduktionen. Den projektstyrande processen har toll-gates (beslutspunkter), en typ av affärsråd där vi tar beslut om fortsättning, samt ”milstolpar” där vi stämmer av med kollegor i organisationen för att kontrollera att vi gjort de saker som skulle ha gjorts. Allt är mycket tydligt; vad är gjort fram till dessa möten och vad som ska göras efter.

Alla anställd får dessutom sig tilldelad en mentor med en liknande roll. Här får de en person att ställa alla sina ”dumma” frågor till som inte är dennes chef. De får träna på sitt nya jobb genom att gå bredvid och praktiskt lära sig hur det går till, inte bara bara läsa sig till alla rutiner. Det leder till att de snabbare kommer in i arbetet och kan börja leverera mervärde till kunder och företag.

Sedan finns som det som alltid förbättringspunkter; vi har väldigt mycket Excel-listor och Word-dokument med checklistor vilket inte bara är krångligt vid uppdateringar, det är även svårt att hitta och söka i/efter tidigare dokument. Vad vi saknar är helt enkelt en digital plattform för att hantera detta, en utmaning vi har tillsammans med många av våra kollegor och konkurrenter. Ändock är allt detta en bra ledstång att hålla i vid introduktionerna och lyfter samtidigt vikten av att ha standardiserade processer – och vi gillar ju utmaningar!