I förra veckan var jag i USA, vilket var mycket spännande. Jag deltog i en workshop om modulbyggande där vi jämförde utvecklingen och användandet mellan olika länder; vad händer på olika platser i världen, var har de kommit längst och hur duktiga är vi egentligen?

Föga förvånande är det Japan som kommit längst, de har ”stulit” idéer och metoder från framförallt bilindustrin och överfört dem till husbyggande. Dessutom ska vi inte glömma att Toyota själva har sitt Toyota Housing Corporation … I Japan har de modulbyggande företagen en takttid på tre minuter; var tredje minut rullas således en ny modul ut där vi övriga ligger på kanske en i timmen eller var 45e minut. Här har vi något för benchmarking.

Det visar också hur långt det går att komma genom att anamma metoder som är framtagna inom Lean, för det är precis vad det rör sig om. Rent generellt kunde jag konstatera ett stort intresse för Technology Transfer – och även Knowledge Transfer – från Lean för ett mer industriellt byggande. Det finns en stor nyfikenhet för den teknik som går att överföra till byggandet, något vi är rätt bra på i Sverige. Ser vi här kanske en möjlighet för Sverige som ett möjligt exportland inom detta?