Trafikverket sitter vi just nu mitt i en förändring av projektet Ostlänken, en ordentlig omstuvning på grund av ändrad hastighet. Det blir en hel del konsultmöten för att ge dem rätt förutsättningar att se över konsekvenserna och ta fram nya tidplaner för det fortsatta arbetet. Det är helt enkelt fokus på förändringsarbete där vi samtidigt passar på att titta över om det är något mer vi kan och bör jusera kring arbetssätten när det ändå sker en så pass stor omställning. Här talar vi om totalt cirka 5-600 konsulter som är involverade i projektet.

Bara på Trafikverket är vi dessutom 150 personer som är direkt engagerade i projektet. Det är många människor som ska hållas à jour vilket ställer höga krav på informationen; vad har gjorts, hur har det gått hittills, vad kan vi ändra på och vad måste vi ändra på med tanke på nya krav och justerad kravbild? Att hantera dessa förändringar är en stor del av arbetet just nu, vilket är vådan av den här typen av stora projekt när det sker omställningar av förutsättningarna. En verklig utmaning.

Vad gäller Lean Forum Bygg är det lite lugnare, men även här räknar vi med ökad aktivitet inom kort. Vi har dragit igång arbetet med Årets Lean-byggare på riktigt och det har redan kommit in ett antal alternativ, men fler är alltid välkomna. Vi har inte påbörjat granskningen och urvalet av nominerade att skicka vidare till juryn än, men det är ett arbete som vi ser fram emot. Innan dess hoppas jag dock på ännu fler alternativ – har du själv kanske något förslag? => Länk till anmälan!