Standarder är ett alltid lika populärt ämne och nyligen läste jag en ledare i tidningen Byggindustrin som tog upp just detta (#34, 2018). ”Byggprocessens hjältar är de som skapar standarder” löd rubriken. Jag har själv haft förmånen att få lite insikt i arbetet bakom och vet att det finns många som i det tysta arbetar med att ta fram standarder, riktlinjer och branschregler: SIS, Beast, Säker Vatten, Svensk Byggtjänst (AMA CoClass) för att nämna några. Det är väldigt roligt att detta viktiga arbete lyfts fram.

Det tar sin tid att ta fram bra standarder. Det är många som ska få möjlighet att tycka till och alla dessa synpunkter ska behandlas. Det bästa är om alla kan blir överens om hur standarden bör se ut, där det ibland behövs både kompromissvilja, helikopterperspektiv och ödmjukhet för att lyckas. I bygbranschens komplexa och fragmenterade värld med väldigt många olika aktörer i alla olika processskeden säger det sig sjäv att nyttan av bra standader är stor.

Det krävs genmensamma regler för hur vi ska kommunicera med varandra, hur behov och krav ska ställas och redovisas för att undvika missförstånd, hur utförandet ska gå till och hur dokumentation och kontroller ska genomföras – det finns idag ett stort behov av bättre kommunikations- och BIM-standarder. Bra standarder kommer att öka flödeseffektiviteten och kvaliteten samt minska byråkratin, precis allt det som Lean står för. Här finns massor av tid och pengar att spara!