I det här inlägget tänkte jag hålla temat till engagemang och relationer. Det finns en viss Johan Book som jobbar på Hej Engagemang där han har tagit fram en härlig julkalender grundad på arbetspsykologiforskning kring ledarskapsbeteenden. Detta har han kokat ner till 24 konkreta tips där varje ”lucka” leder till ett förbättrat ledarskap – som i sin tur bidrar till än mer engagerade och välmående medarbetare, bättre prestationer och ett ökat ekonomiskt resultat.

Även om lucköppningen redan pågått en tid så rekommenderar jag dig att se vad tipsen kan göra för ett förbättrat ledarskap och bättre relationer för engagemang och driv. Ge dig själv och dina medarbetare en fantastisk jul och framförallt en framtida bättre arbetsmiljö som får dem att både må och prestera bättre. Aktiviteterna bakom varje lucka har som syfte att tillfredsställa dina medarbetares psykologiska behov, vilket skapar mer engagemang, bättre prestation och bättre ekonomiskt resultat. Inga pjåkiga incitament, eller hur?

Relationer och engagemang en nyckel för dagens ledare, vilket ganska Lean enligt min mening. Kalendern är tänkvärd i all sin enkelhet och fler än jag borde kunna dra nytta av att öppna några luckor!