Nu har vi fått in ansökningarna till Årets Lean-pris, vilket alltid är lika spännande. Nästa steg är styrelsens arbete med att gå igenom bidragen och vikta dem enligt vår standardiserade process, för att slutligen lämna de lämpligaste kandidaterna – i normalfallet tre stycken – vidare till vår ytterst kompetenta jury. Det är alltså de, inte Lean Forum Byggs styrelse, som gör den avgörande bedömningen. Juryn består för övrigt av Maria Viidas (SIQ), Lars Stehn (LTU) och Hans Reich (Chalmers/Produktionslyftet).

Det är ingen hemlighet att Årets Lean-byggare – liksom hela Lean Forum Bygg som förening – har tagit sin inspiration från Lean Forum och Svenska Leanpriset. Däremot har vi inte haft något närmare samarbete mellan föreningarna, vilket främst får tillskrivas tids- och resursbrist. Vår tidigare ordförande, styrelseledamot och nuvarande ledare för valberedningen Kajsa Simu träffade nyligen Lean Forums ordförande Pia Anhede och kunde konstatera att det från båda föreningars sida finns ett intresse för samarbete. Det är en utveckling som blir spännande att följa.

Ni som läser detta vet att vi i styrelsen ”loggar” ett par gånger i veckan, det vill säga lägger upp korta inlägg om vad som pågår eller är på gång. Nu samlar vi det mesta och bästa från våra loggar i en bok som släpps strax efter nyår. Det vi skriver om i loggarna handlar ofta om aktuella teman och vad som diskuteras inom byggbranschen just nu, vilket gör det ganska intressant att följa dem över tid. Det har länge funnits ett verktygsfokus inom ”bygg-Lean” men på senare tid har ett tydligt ledarskapstema utkristalliserats. Vår styrelseledamot John Hedblad har loggat med ett ledarskapsperspektiv, liksom kollega Per Öberg med avstamp i coachning/laganda. Det är intressant att följa dessa ”trender”, kanske nästa bok ska handla om ledarskap inom byggande – och kanske ska den produceras i samarbete med Lean Forum?