Nytt år och årets första logg! På Framtiden Byggutveckling avslutade vi året med att vi i Västnytt fick berätta om vår stora solcellsatsning inom koncernen. Det känns otroligt bra att kunna driva fastigheten med förnybar energi som dessutom är lönsamt ur ett fastighetsperspektiv. Vi har också antagit utmaningen att bli en fossilfri allmännytta senast 2030, vilket är helt rätt väg att gå med tanke på långsiktigheten.

Dessutom kommer vi att starta upp fler byggprojekt under 2019 vilket gör att vi växer ganska fort, både ekonomiskt och organisatoriskt. Då gäller det att vi håller vår linje, arbetar metodiskt, utvärderar och lär oss och arbetar vidare med vår standard. Hållbarhet, metodik och standard – visst klingar det fint för ett Lean-öra? Ser fram emot ett spännande år!