Så här i början av det nya året brukar åtminstone jag känna en stor optimism. Plånboken är förvisso tom men det ljusnar ändå alltmer dag för dag. Jag vill gärna se på det nya året som ett nytt blad där vi kan påverka innehållet och får en chans att starta om. Enligt mig är ett ämne för detta Boverkets rapport som de lämnade i slutet av föregående år, en kartläggning över byggskador och fel och de samhällsekonomiska konsekvenser de orsakar – enligt rapporten 50 miljarder kronor per år, förmodligen mer …

Orsakerna som de lyfter är naturligtvis väldigt många, men i mina ögon är det två som sticker ut: Tids- och kompetensbrist. Här skulle jag då gärna se att vi utnyttjar det tomma bladet för 2019 och i en högre grad försöker implementera Lean Construction som en motkraft till rapportens resultat. Lean handlar om att bygga en lärande organisation, att stärka kompetensen över tid, men också om att utnyttja de resurser vi besitter på ett bättre sätt. Att skapa mer med mindre.

Snart är det dags för Årets Bygge-gala där Lean Forum Bygg finns på plats för att dela ut utmärkelsen Årets Lean-byggare. Till alla andra som också kommer att närvara vid galan, kan vi inte sätta oss ner över en kopp kaffe och diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att minska våra kostnader för byggskador och fel?