Att öka effektiviteten och minska svinnet är det många andra som talat om. När vi som företag försöker identifiera vinster eller spara genom mindre svinn och minskat slöseri så gör vi det i normalfallet genom att försöka spika snabbare, det vill säga att bli mer effektiva i själva momentet. Det är säkert bra att titta på verktyget, metodiken och processen, men det sparar bara fem procent. Enligt Chalmersprofessorn Per-Erik Josephsson ligger det stora slöseriet i väntan, letande, dålig planering etcetera.

Den stora effekten som vi letar efter kanske vi hittar genom att investera i just bättre planering, inte i själva arbetsmomentet som sådant. Det handlar om saker som att planera inför arbetet, säkra resurser samt att på alla sätt arbeta mer teamorienterat. Vi ska involvera de som planerar, både på övergripande nivå och på mikronivå, liksom involvera exempelvis inköp. Fokus ska ligga på teamet i organisationen snarare än att optimera det lilla momentet i tron att det är där vi kan spara. Vi måste lära oss att se var de stora slöserierna är.