Lean-coacher, har ni tänkt på dem? Själv tänker att det är en ofta underskattad funktion och person i många byggföretag. För mig är det de personerna som verkligen kan metodutveckling inom Lean och att vi rent generellt inom byggsektorn borde erbjuda både bättre nätverk, stöd och utbildning för dem.

Idag är det inte ovanligt att det sitter folk och försöker genomföra Lean-aktiviteter och införa Lean-tänk samtidigt som de också sitter med sitt vanliga jobb. Tro mig, det är ingen bra idé – och det är här som Lean-coachen kommer in. Hur många Lean-coacher har vi i byggbranschen, är det någon som vet? Om du vet, eller kanske rent av själv arbetar som Lean-coach, skicka gärna ett meddelande via exempelvis vår LinkedIn-sida. Det vore intressant att veta sig mer om.

Skulle Lean Forum Bygg kunna utgöra ett sådant nätverk för Lean-coacher? Jag skulle absolut kunna tänka mig Lean Forum Bygg som en samlingsplats för metodutveckling och erfarenhetsutbyte. Här kan vi lägga upp och berätta om olika metoder som fungerar och sprida kunskapen vidare så att vi tillsammans driver den totala utvecklingen framåt.

I ett nästa steg kan vi arrangera träffar för byggbranschens Lean-coacher! Produktionslyftet arbetar mycket med Lean-coacher, även om de främst är inriktade mot tillverkande industri. Jag vet från säker källa att deras årliga lunch-till-lunch-möte för Lean-coacherna är en rik källa att ösa ur vad gäller erfarenhetsutbyte och nätverkande. Kanske något för Lean Forum Bygg?