Standard kontra flexibilitet och krocken däremellan är ganska intressant. Generellt när vi talar om projekt så ska de skapa en flexibilitet efter det problem som ska lösas, det är grundtanken. I ostlänken har vi samtidigt fyra delprojekt som representerar varsin delsträcka och inom dessa möter vi fem kommuner och två länsstyrelser att diskutera med. Dessa är också tillståndsgivare.

Vår målsättning är att möta alla på samma sätt, det ska inte vara ett budskap åt ena hållet och ett annat åt andra – aktörerna talar ju dessutom med varandra. Men vi vill också behålla flexibiliteten för att kunna förhålla oss till de olika förutsättningarna. Det är onekligen ett krux även för den mest Lean-intresserade att identifiera rätt manöverutrymme för att driva delprojekten framåt på effektivaste sätt.

Dessutom talar vi i vårt fall om rejält stora projekt, där varje delprojekt omfattar runt tio miljarder kronor. Går det att standardisera processerna och ändå tillåta en flexibilitet för att möta eventuella problem? En liten januaribetraktelse … För att gå över till något helt annat så är vi nu mitt uppe i nomineringen av Årets Lean-byggare, där jag själv intervjuar en av kandidaterna. Sedan är det upp till juryn att utse vinnarna bland de tre kandidater som styrelsen nominerar – på Årets Bygge-galan den 26 mars presenteras vinnaren!