Idag var jag på ett mycket intressant frukostmöte här i Göteborg, ett samarbete mellan CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) och Lean Forum Bygg. Rubriken var ”Lean construction – vinnande exempel” där Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg och Lean Forum Byggs styrelse höll ett mycket intressant anförande. Intresset var också stort från de cirka 110 deltagarna på plats!

Vad som slog mig under Helenas föredrag var att hon berättade att grundmaterialet – trä – hämtas från Norrland, det förädlas lokalt och lastas på bilar med miljöbränsle för att sedan användas i Lindbäcks miljöbyggnadsklassade moduler. Det här talar de inte så mycket om, nästan allt fokus ligger på deras industriella byggande, men faktum är att de håller en mycket hög miljöstandard också. Hållbarhetsarbetet har kommit långt liksom deras Lean-tänkande, där i och för sig kopplingen till ett hållbart samhälle utan slöserier kan kännas naturlig.

Dessutom fick vi förmånen att dela ut Lean Forum Byggs studentpris under frukostmötet, Årets Lean-byggarstudent. Vinnare blev Jonathan Henriksson och Marcus Henriksson, ett brödrapar från Jönköping University. Tyvärr var Marcus sjuk men Jonathan (på bilden flankerad av mig och Helena) fanns på plats för att presentera deras arbete ”Ökat värdeskapande arbete – implementering av 5S på en byggarbetsplats”. Han lyfte tydligt vikten av visualisering för att visa vad som skulle göras, men även för att visa vilka framgångar som nåtts. En framgångsfaktor helt enkelt.

Stort grattis till Årets Lean-byggarstudenter Jonathan och Marcus som fick följande motivering: ”Det vinnande arbetet behandlar introduktion av Lean-principer på ett mindre entreprenadföretag som är verksamt inom traditionellt byggande. Studien fokuserar på att införa och dokumentera processen med att etablera Lean-verktyget 5S. Som ett delresultat har författarna utvecklat ett stöd i form av en manual som även andra inom byggsektorn kan ta del av.”