Hos BoKlok har vi nu fått möjligheter att både tillsätta egna resurser och ta hjälp utifrån för att genomlysa och vidareutveckla vår bostadsplattform. Det är Boverket som beviljat oss en rejäl slant – 1,6 miljoner kronor – som en del i deras satsning för innovativt och hållbart bostadsbyggande, exempelvis effektiva byggprocesser och innovativa träkonstruktioner (här kan du läsa mer om satsningen). Vi ser det som ett tecken på att vi är på rätt spår i vår ambition att erbjuda hållbara bostäder åt många människor.

Det sätter också lite extra tryck på oss internt, där många av oss tycker att vi reda har en bra produktplattform. Samtidigt vet vi att vi ofta i de enskilda projekten använder speciallösningar trots att nästan identiska frågeställningar eller utmaningar återkommer i projekt efter projekt. Vi behöver helt enkelt fler smarta färdiga lösningar som kan återanvändas gång på gång. Stödet vi fått beviljat tillåter oss att genomföra en grundlig förstudie under cirka ett års tid; att utveckla och implementera själva plattformen kommer givetvis att ta längre tid än så.

Samtidigt börjar vi som sagt inte från ett blankt blad, det är snarare så att vi i tydlig Lean-anda ytterligare förbättrar vår bostads- eller produktplattform. Med en allt bättre struktur på plats inte bara KAN vi utnyttja digitaliseringens fördelar, vi MÅSTE använda dem för att möta nya utmaningar och dra nytta av alla nya fördelar som erbjuds. Ju fler, bättre och mer avancerade ”legoklossar” vi har att tillgå krävs det också allt bättre digitala hjälpmedel. Vi har nog alla försökt planera ett kök i Ikeas verktyg; nu ska alla byggdelar själva veta var och med vad de passar ihop. Den digitala plattformen ska vara ett stöd och en garant för smarta och korrekta lösningar enligt alla byggtekniska regler.

Mycket av det ovan nämnda har en tydlig koppling till Lean. Att arbeta med ständiga förbättringar är kanske självklart, men det gäller även det faktum att du måste ha kontroll över dina processer – Lean! – innnan du ens kan börja fundera på digitalisering. I det omskrivna projektet Uppkopplad byggplats trycker de också på nya samarbeten mellan traditionella byggbolag och innovativa IT-företag, allt för att kunna driva på byggbranschens digitala utveckling. Här kommer också loggens ”Cliff Hanger”: Som av en tillfällighet har BoKlok inlett ett partnerskap med ett innovativt mjukvaruföretag i Kalifornien, något jag hoppas kunna berätta mer om i en kommande logg …