Att bidra till något större och bättre är en stark drifkraft för många. Signifikativt för de flesta ledande Lean-företagen är att de öppnar upp och bjuder in till studiebesök för att sprida sina erfarenheter, färdigheter och kunskaper. Stora företag som Scania, men även mindre som exempelvis Ytterbygg, har verkligen lyckats med sitt Lean-arbete och bjuder in både kunder, kollegor och konkurrenter till sina produktionsmiljöer.

Det ligger naturligtvis något mycket fint i att lyckas med sitt eget arbete, men det känns oftast ännu bättre att bidra till något större, att arbeta för att inspirera fler så att även de sedemera kan lyckas. Med Lean-tänket etablerat i processerna blir slöserijakt och ständiga förbättringar en del av vardagen, så när dessa företag visar upp sin produktion så är det en utveckling som redan är pågående. Det är med andra ord ingen fara för konkurrenssituationen.

Att bidra till att en hel bransch kollektivt blir bättre är en lyckad investering. Får alla lite starkare konkurrenskraft så ökar både kvaliteten och innovationstakten, det är ett välkänt faktum – per definition leder således delad kunskap till högre kvalitet i branschen som helhet. Budskapet är därför att både bjuda in till och gå på seminarier, erbjud studiebesök, var stolta över att visa era resultat.

Tillsammans kan vi bidra till något större. Att öppna upp och släppa in andra passar dessutom utmärkt som slutkläm på Alla Hjärtans Dag – hoppas ni har en fin sådan!