Vi strävar framåt, särskilt när vi har vårt avstamp i Lean med ständiga förbättringar och förändringsvilja. Samtidigt är det viktigt även med tillbakablickar – om inte annat för att se vad du har åstadkommit, hur mycket som förändrats och att du verkligen rör dig framåt. Speciellt när du känner att du står och stampar på samma fläck är det bra med en återblick.

Det är lite av entrend även på sociala mediel med #5yearchallenge och annat, där du tar en ny bild och publicerar den bredvid en gammal. Bifogar en bild över Eriksberg med cirka tio års mellanrum. När kändisar lägger upp bilder på sig själva är de märkligt nog alltid snyggast på den senaste, men det är nog ett filter av något slag … Själv tänker jag att det är en bra ingång, kanske inte för att se hur du själv såg ut för ett, fem eller tio år sedan, men hur ens organisation eller verksamhet har utvecklats.

Tio år kanske är en lite för lång tid – Framtidens Byggutveckling fanns inte ens då – det räcker att titta bakåt några år för att se hur tydligt saker och ting utvecklas. Vilka steg har vi tagit, vilka utmaningar har vi framåt? Samtidigt kan vi ge oss själva lite uppskattning och tillfälle att gotta sig åt det vi faktiskt gjort. Organisationen är ju ingen gråsten som bara ligger där och finns …

Företag, kanske framförallt inom industrin, har en massa olika system som mäter produktionen högt och lågt. Vi mäter på annat sätt, exempelvis antal lägenheter. Det är lätt att det bara blir ogripbara siffror, hur kan vi göra dem verkliga och påtagliga? Det vore fint om det fanns ett sätt att visualisera det, tydliga steg som är tagna mot framgång. Om det ska vara digitalt, på papper eller som tavlor spelar mindre roll, det är budskapet i sig som är det viktiga. Det är framåtrörelsen som ska åskådliggöras, det är den som skapar en bra känsla och en bra grund för vidare förändringar.