Jag bor i Stenungsund i Bohuslän, innanför öarna Tjörn och Orust. Här har vi en aktiv lokaltidning – Lokaltidningen Stenungsund – som nyligen publicerade en upplyftande och Lean-relaterad artikel. Det är hemtjänsten i Svanesund på Orust som har fått kommunens kvalitetspris för sin planeringstavla som, enligt tidningen, ”visar återkommande arbetsuppgifter som ska utföras varje dag, vecka, månad och år och även andra viktiga uppgifter som aktuella in- och utskrivningar.”

Gruppen i Svanesund har tillsammans tagit fram sin tavla för visuell planering, ett arbete som i sig engagerat alla i gruppen på ett helt nytt sätt. De har optimerat sina resurser och kunnat öka leveranserna till sina kunder samtidigt som de också minimerat användningen av bilar. Priset från Orust kommun är på tiotusen kronor för att användas för det fortsatta arbetet och för att förmedla det vidare.

Det här visar hur relativt enkla lösningar kan göra stor nytta och bygger egentligen på allmän Lean-metodik kring transparens och engagemang. Det visar också att det inte bara är inom produktion och konstruktion som den fungerar, det gäller för alla verksamheter. Att möta utmaningen med att optimera befintliga resurser för att i slutänden kunna erbjuda bättre kundservice är en målsättning för oss alla. Riktigt roligt att läsa!