Lean Forum är en organisation som funnits länge i Sverige och de stod också som förebild när Lean Forum Bygg bildades. Nu ska vi utöka samarbetet och hjälpa varandra att sprida nyheter och annat matnyttigt. Vi tycker det känns jättekul att dela informationsflöde med dem eftersom vi delar grundläggande värderingar, det är bara tillämpningar och industri som skiljer. Allt som vi tillsammans kan göra för att sprida insikter kring Lean är till nytta för alla parter.

Precis som vi delar de också ut ett Lean-pris, det mycket väletablerade Svenska Leanpriset som de delat ut varje år sedan 2008. Priset brukar delas ut i samband med Lean Forums årskonferens som i år arrangeras den 16-17 oktober i Södertälje. Programmet är inte färdigställt än men det innehåller alltid intressanta talare. Med vårt ökade samarbete kommer även våra medlemmar att bli notifierade när de publicerar programmet och andra nyheter.

Att Lean Forum vill samverka med Lean Forum Bygg är vi väldigt glada för samtidigt som vi också måste tacka våra medlemmar och partnerföretag. Det är er förtjänst att vi väcker alltmer uppmärksamhet och blivit en organisation att räkna med på ett helt annat sätt än bara för några år sedan. Kul!

Även vi har vårt årliga arrangemang – årsmötet – i år den 14 maj på Lindholmen i Göteborg, just då våren är som vackrast. Årets Lean-byggare kommer att vara på plats för att berätta om sin verksamhet och i samband med årsmötet lanserar vi även vår nya bok med material från styrelsens loggar. Save the date, inbjudan skickas ut inom kort. Vi har mycket att se fram emot!