”En organisations värderingar blir en källa där alla medarbetare kan söka vägledning. Här finns allt om hur vi ska agera i olika situationer. Det blir vår kultur.”

En metafor som jag är gillar är den som Nishida-sans, Senior Manager på Toyota, använder i samtal med den svenska Lean-forskaren i boken Detta är Lean: I Toyotas begynnelse sågs Toyota som ett litet nyplanterat träd. Många ställde sig frågor som ”Vad är ett vackert träd för oss?” ”Vad är inte ett vackert träd för oss?” De skapade samsyn kring dessa frågor och skapade värderingar som definierade hur de skulle vara mot trädet. Aktiviteter och åtgärder kunde mätas mot trädet; får denna aktivitet trädet att växa eller tvärtom – skadar det trädet?

Så enkelt och sant. Jag tror att det är en nödvändighet att ställa sig frågan ”hur får vi vårt egna ’träd’ att växa långsiktigt?” Därmed inte sagt att det är trädmetaforen vi alltid tar fram när frågan om kultur ska diskuteras. Jag gillar den, men den kanske skrämmer bort andra. Vad skulle vara en bättre metafor?

En organisations värderingar kan bli en källa där alla medarbetare kan söka vägledning. Det blir på sikt företagets kultur. Om den finns så blir det mycket enklare att arbeta och genomföra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Ett företags prestation och dess kultur hänger så väl samman, den vinnande kulturen är bräcklig och måste skötas – i början extra mycket. Även ett stort företag med en stark kultur kan raseras på kort tid med fel ledarskap och med stora förändringar som inte är genomtänkta.

Om du skulle starta ett byggföretag från grunden, hur skulle ditt träd se ut? Hur skulle du sköta det för att få det att växa och bli långsiktigt?