I de sydliga delarna av Sverige pågår ett mycket spännande initiativ. Det är flera duktiga och modiga aktörer som gått samman i en stor satsning som egentligen vill åstadskomma något fullt logiskt, nämligen att göra något åt bostadsbristen i Malmö. Här handlar det om att återta fokus på slutkunden, något vi i branschen ibland har en förmåga att glömma.

Med det menar jag att det idag byggs ganska mycket bostäder som ”Svensson” inte har råd med. Därför har sex aktörer med Hyresgästföreningen i spetsen gått samman för att göra något konkret åt saken. Målet är att producera 1000 bostäder med ”bakvänd” prissättning, där de utgår från vad en ensamstående/ungdom/låginkomsttagare klarar av att betala och utifrån det anpassar produkten.

Vi har tidigare sett liknande initiav hos exempelvis BoKlok och tankegångarna kan härledas ända tillbaka till Toyota – en verkligt spännande satsning i sann Lean-anda med tydligt fokus på slutkunden!