MOD-X består av en samling individer från företag och akademi som tycker om modulbyggande. För ett par veckor sedan besökte vi Japan för att besöka deras modulbyggindustri som är bäst i världen. Resan arrangerade av två amerikanska professorer och vi var total ett 30-tal personer som besökte företag, byggnader och utställningar – allt med fokus på modulbyggande.

Bland annat besökte vi två fabriker inom företaget Sekisui Heim, vars moderbolag är plast- och kemiföretaget Sekisui Chemicals. De började med modulbyggande på 60-talet som en del av satsningen på att lösa bostadskrisen efter Andra Världskriget. De har utvecklat ett jordbävningssäkert byggsystem som stadigt förfinas. Modulerna de producerar ligger i snitt på tio kvadratmeter vilket är mindre än i Sverige, men å andra sidan producerar de en modul var tredje minut …

Hela fabriken är fantastikt välkoordinerad; de skulle inte förstå oss om vi frågade om de arbetade Lean, men det är det de gör. När du tittar ut över fabriken i flödet så ser du hur alla hela tiden gör något värdeskapande, det är som att titta på en symfoniorkester. Allra bäst var de på att bryta ner arbetsmomenten med målet att det ska vara enkelt att se och förstå nästa steg. Ingen behöver fundera över vad eller när något ska göras, allt är mycket visuellt och tydligt.

Precis som inom bilindustrin har de också en mängd sidoflöden. Huvudflödet är montageflödet, men in till det kommer färdiga eller halvfärdiga komponenter som sammanställts vid sidan. Det gör att det är mycket produktion i ”fiskbenen” istället för i monteringen – mycket Toyota-aktigt och riktigt kul att se hur de fått det att fungera också i denna industri!