I mitt förra logginlägg skrev jag om det japanska byggföretaget Sekisui Heim och deras modulbyggande. Jag nämnde att moderbolaget är Sekisui Chemicals och de drar också nytta av sitt kunnande som kemiföretag för att skapa produkter som passar för deras byggproduktion. Bland annat har de tagit fram ett keramiskt ytmaterial som är helt tätt. I Japan har de omvänd fuktvandring – utifrån och in istället för inifrån och ut som i Sverige – och ytmaterialet de tagit fram finns i 100-tals varianter. När vi åkte runt i Tokyo såg vi mängder av exempel och vackra fasader.

Sekisui Heim är också duktiga på att behålla greppet om sitt byggsystem, när de väl bestämt sig så håller de sin linje även om de ständigt förfinar det. Det saknas dock inte utmaningar och en eventuell förbättring, innan det blir till ett problem, är innovationsförmågan. Med en snabbt sjunkande befolkning, det vill säga marknad, och minskande födelsetal så kommer byggbranschen inom en relativt snar framtid bara att vara 50 procent av vad den är idag. Det är ett prekärt läge med tanke på deras investeringar och den marknad de har idag.

Därför har de börjat ”uppgradera” sin marknadsdel. Med sin systematiska produktion och spårbarhet vet de precis vad deras kunder har och hur gammalt det är. ”Ditt hus är 28 år gammalt vilket gör det troligt att detta är trasigt. Vill du uppgradera boendet?” De håller affären vid liv i det befintliga beståndet. Det är ändå en utmaning hur de ska utvecklas och överleva på en minskande byggmarknad. Exportera? Erbjuda sin teknik till andra länder? Det gäller att de behåller affären.

Deras kunderbjudande är mycket fokuserat på säkerhet och teknik. I Sverige köper vi ofta hus på känsla – ”här vill jag bo, här ska vi trivas” – och vi ser sällan något exempel på hur huset är uppbyggt eller genomskärningar av konstruktionen. Hos Sekisui Heim möter du som kund en utställning som visar hur bra huset är med tanke på brand eller jordbävning, hur robust det är. De visar att hela produktionen är av hög kvalitet och kör nästan lite skrämseltaktik när det kommer till jordbävningar med skaktester och andra övningar. Å andra sidan har de fog för sina argument. I Japan har modulindustrin kommit så långt att modulbyggda fastigheter är högre värderade än platsbyggda konstruktioner.