Så var det dags för nya tag efter sommarens semestertider. Det är alltid en väldigt speciell känsla att komma tillbaka och ställa om från en helt tidsoberoende och glassätande tillvaro med långa och lata dagar till arbetsverkligheten med Smart Phone-larm och deadlines …

Men det är också något härligt med att komma tillbaka. Den närmaste tiden efter semestern brukar vara något av ett blankt blad vilket i sig är väldigt inspirerande. Vilka lärdomar och insikter har du skaffat dig i hängmattan eller kajaken som du tänker implementera på jobbet och fylla det blanka bladet med?

Jag hoppas i och för sig att du har kunnat hålla tankarna från jobbet och inte reflekterat alltför mycket över arbetets utmaningar under ledigheten, men det är nästa ofrånkomligt att en del tankar och nya idéer dyker upp. Själv har jag beslutat mig för att ta med och genomföra följande:

  1. Jag ska nätverka mycket mer och låta mig förloras i inspiration från andra
  2. Jag ska involvera flera i mera
  3. Jag ska jobba med ständiga förbättringar i mitt ledarskap.

Under hösten händer det också mängder av spännande saker inom Lean Forum Bygg – mycket som knyter an till såväl att nätverka som till att involvera: Seminarier, Årets Lean-byggare, Årets Lean-byggarstudent … Allt detta främjar möten som lockar till inspiration. Häng med!