Det är nyttigt att få perspektiv på tillvaron; däremot är det inte alltid kul. Har nyligen fått ett tragiskt besked om en tidigare kollega och sådant sätter alltid igång tankarna. Skjut inte upp, fånga dagen … Jag vet, det är clichéer, men det är också vad vi bör tänka på. Du vet aldrig när förändringen kommer och när det händer går det så fort.

Samtidigt gäller det att gå vidare. Härom dagen hade jag ett intressant Skype-samtal med Glenn Ballard i USA, en av medgrundarna till LCI (Lean Construction Institute), då vi pratade en del om LCI kontra Lean Forum Bygg och deras framgångskoncept. Hans råd var att vi måste involvera ”the owners”, det vill säga byggherrarna, de som beställer – det är också de som samlar och kommunicerar med alla aktörer, medan de flesta andra bara arbetar i sin lilla ”silo”. Ett klokt råd till Lean Forum Bygg tror jag.

Här på NCC arbetar vi också med Lean Kata, där vi bland annat försöker förstå hur vi kan koka ner en utmaning som ligger ett till två år framåt i tiden till aktiviteter i nuet; hur kan vi veta vad vi ska göra idag för att nå det målet? Vad behöver jag göra idag för att bygga för framtiden? Det gäller hitta det meningsfulla i verksamheten – både för dagen och för framtiden. Återigen, perspektiv …