I både Nya Zeeland och Australien finns en intresseförening som heter prefabNZ respektive prefabAUS. De finns för att området är underutvecklat i båda länderna med få aktörer, liten förståelse hos projektutvecklare och arkitekter och begränsat antal personer som behärskar arbetet. I Australien finns en nyfikenhet för ämnet då de har stora problem med kostnader, kvalitet och hastighet i byggandet. Australien lider heller inget stigma från något ”miljonprogram” då landet inte hade någon utveckling av industriellt byggande under åren efter andra världskriget. Att presentera företag som Lindbäcks och BoKlok i Australien är att likställa med att prata om en drömbild. Den nyligen utsedda byggkommissionären David Chandler har prefabricering som ett hjärteämne och kommer att arbeta aktivt för att New South Wales ökar andelen företag som bygger prefabricerat. Lean Construction är ett annat område där Australien i stort är noviser. De stora avstånden skapar barriärer både för konkurrens och ny kunskap. Här finns stora möjligheter att förbättra!