Det dynamiska mötet med doktorander vid Western Sydney University ledde till intensiva diskussioner – om blockkedjor! Hur kom vi till det, kan man fundera på? Jo, det visar sig att blockkedjor är ett utmärkt verktyg för att hantera mängder av transaktioner. Och det finns många transaktioner som måste ske i en byggvärdekedja med alla underentreprenörer som har olika relationer mellan varandra. Blockkedjor är också en distribuerad teknik som inte använder en central server. Sverige har till exempel BEAst, en portal dit många aktörer anmält sig. Där förvaras allting och in- och utcheckning sker av fakturor. Blockkedjan kan göra samma tjänst, men kan automatisera flödet så att administrationen minskar. Det sker genom att redan i förväg bestämma sig för att vi litar på varandra, du är den du utger dig för att vara och så länge du håller budget så kan du få betalt i realtid – automatiskt. Tekniken testas inte bara på betalningsströmmar utan också på hantering av byggavfall som potentiella nya råvaror och på BIM-information i värdekedjan. Om det blir verklighet är en öppen fråga, men det är intressant att förstå mer om blockkedjor och leka med tankar om hur de skulle kunna användas i vår bransch!