Att vara doktorand i Australien innebär att slutföra sina forskarstudier på 3 år. Konkurrensen för att ta sig in på forskarstudier är hård, de flesta som antas har redan publicerat ett par forskningsartiklar. Studierna finansieras med stipendium, så flera doktorander har extrajobb vid sidan för att kunna överleva. Man måste också betala en avgift till universitetet för att bedriva forskarstudier. På det hela taget innebär det att de forskarstuderande som tagit sig in och som arbetar mot sin avhandling är högt motiverade och kompetenta. Doktorandgruppen på Centre for Smart Modern Construction deltar i alla utåtriktade aktiviteter, organiserar flera av dem och samverkar tvärs över projekten. Det gör att gruppen är produktiv och kommer snabbt till publicerade resultat. Aptiten på ny kunskap är stor och nya idéer välkomnas varmt. Ett inspirerande och kreativt klimat att svepas med i! Varken grundutbildning eller forskarutbildning innehåller något fokus på effektivisering eller Lean management. Det kan ha att göra med att Australien tappade sina sista större tillverkningsanläggningar av bilar och bussar för cirka 10 år sedan. Det finns helt enkelt ingen större kultur av tillverkning i landet och därför har också internationella företag kunnat slå sig in på byggmarknaden utan större motstånd. Så därför: Det är viktigt att Sverige fortsatt är duktiga på de metoder som är ryggraden i tillverkningsindustrin – annars blir vi helt enkelt utkonkurrerade!