Byggbranschen står inför ett ganska häftigt skifte. I flera av de sammanhang jag rör mig i – bland byggföretag, Boverket, internt på NCC – så är kärnfrågan inte längre produkt eller marknad. Idag pratar vi istället om hur vi ska leverera värde till våra kunder. Hur ska vi jobba?

Vad det handlar om är våra arbetssätt. När jag lyssnar på problemställningarna så kopplar de i min värld väldigt starkt till hur vi förhåller oss till och jobbar med Lean. Naturligtvis är Lean inte lösningen på alla problem, men det finns onekligen metoder och arbetssätt som fungerar. Varför skulle dessa inte fungera inom byggsektorn när de fungerar i all annan industri?

Det är klart de gör! Det här är något jag funderat på i många år, men kanske är det nu det händer? Allt handlar om den kritiska massan. Orkar vi med gemensamma krafter att förändra sättet vi levererar värde till våra kunder i byggsektorn?

Det som händer när flera aktörer i hela värdekedjan börjar prata om liknande behov av förändrat arbetssätt är att det påverkar både strukturen och reglerna som styrde det gamla arbetssättet. Nu tittar alla nyfiket på den nya utmaningen där vi tidigare agerat som endkilda aktörer, isolerade öar. Dags för verklig samverkan?