Det är ett väldigt dramatiskt läge i hela världen, något som inte går att undvika. Ett tag trodde jag att jag faktiskt skulle bli Corona-expert. Det var/är nästan det enda det talas om i media, på arbetet, i hemmet och bland vänner. Nu har jag dock lärt mig att det ska ta cirka 10 000 timmar att bli expert på någonting. Jag har också räknat ut att det finns 8760 timmar på ett år, så det lär ta ett tag innan det händer.

Nu hoppas jag verkligen att jag slipper bli någon Corona-expert, det verkar redan finnas tillräckligt många sådana. Just nu arbetar jag mest hemifrån vilket går bra, men det är ju mycket roligare att träffa folk fysiskt än via Skype, Teams eller Zoom. Som stockholmare tar jag dock mitt ansvar och reser så lite som möjligt; påskresan till släkt och vänner i Halland är inställd sedan en tid tillbaka.

Det är mycket som är inställt nu, exempelvis vår utmärkelse Årets Lean-byggare. Allt detta öppnar dock för andra möjligheter; det är nu det är dags att tänka Lean! Det är dags för reflektion och att inhämta nya kunskaper, vilket vår jurymedlem Hans Reich så klokt framhöll. Nu har vi möjlighet att vässa processerna för att stå ordentligt förberedda när allt ljusnar!