Det var ett tag sen jag skrev en logg för Lean Forum Bygg (LFB) och världen ser annorlunda ut sedan sist. Det är svårt att inte beröra situationen i världen, även om detta beskrivs i stor omfattning i alla typer av media. En effekt av situationen i världen märktes ganska tidigt i våra industrier, försörjningskedjan bröts i och med hårda restriktioner i andra länder. Det började diskuteras huruvida Lean, eller snarare ”just-in-time”, och globala försörjningskedjor rimmar illa med att ha beredskap för extrema situationer. Just-in-time kan möjligen vara feltolkad som ”i sista sekunden” när det snarare handlar om att får leveransen i rätt tid (vad som är ”rätt tid” bestämmer man själv) i rätt mängd (volymen bestämmer man själv) etcetera. En kvalificerad gissning är att denna diskussion kommer att fortsätta en lång tid framöver och möjligen kommer saker och ting att se annorlunda ut. Fortfarande gäller dock att aktivt arbeta på arbetsplatsen för att öka delaktigheten, att involvera alla i förbättringsarbetet samt att alltid fråga sig ”går detta att göra på ett bättre sätt?”

För min vardag på Trafikverket med Ostlänken är situationen inte lika akut. Ostlänken är i projekteringsfasen och många har möjlighet att fortsätta arbeta på distans. Som för så många andra blir det mycket digitala möten i dess dagar. Till viss del så märker man att de personliga mötet saknas, den snabba frågan när man möts i korridoren har ersatts med en Outlook-inbjudan, och saker och ting tar längre tid att utreda. Från våra leverantörer och projekterande konsulter börjar det komma vissa signaler om svårigheter. Ostlänken är ett stort projekt, runt 1200 projektörer är involverade, och många är internationella underkonsulter. Även om många av dessa underkonsulter också kan arbeta hemifrån har de inte alla lika bra internetuppkoppling i hemmen vilket gör att vissa leveranser kommer att bli försenade. Framförallt de som arbetar med tunga filer märker av att det tar längre tid att få saker och ting gjorda, vilket är ännu en effekt av globaliseringen som kanske inte uppmärksammats i lika stor utsträckning än.

Jag noterade i och med att jag författar denna logg att det nog blir min sista, jag avgår från Lean Forum Byggs styrelse i och med årsmötet. Hur ska man sammanfatta de två år jag deltagit i LFBs arbete? Spännande, utvecklande och inspirerande är väl det som först och främst dyker upp. Vi fick igång ett arbete med att belöna examensarbeten som duktiga studenter författat kring Lean i byggsektorn, där jag hann vara med och utse två vinnande examensjobb. Jag var med och utsåg Årets Lean-byggare och fick uppleva glädjen och stoltheten hos det vinnande företaget på prisutdelningen. Detta är bara några axplock kring uppdraget i LFBs styrelse, en tid som man så här i eftertänksamhetens kranka blekhet ändå måste beteckna som mycket väl använd.

Med det vill jag rikta ett stort tack till Lean Forum Bygg för att jag fick förtroendet att delta i arbetet och önskar föreningen ett stort lycka till i framtiden. Ni har ett viktigt uppdrag i att få fler att tänka Lean!