Precis som styrelsekollega Anders skrev i senaste loggen så är även detta mitt sista logginlägg. Jag lämnar styrelsen och uppdraget som kassör för Lean Forum Bygg efter tio intressanta och roliga år. När jag klev in i föreningen hade vi 4000 kronor i kassan och knappt råd att köpa blommor när vi skulle dela ut det nyinstiftade priset till Årets Lean-byggare för första gången. Sedan dess har vi vuxit till över 20 partnerföretag, vi har en ekonomi i balans och ett betydligt mer omfattande medlemsantal.

Vi har även en stabilitet utåt med både hemsida och nyhetsbrev. Vi har tagit fram tre böcker för försäljning och vi har instiftat ytterligare ett årligt pris, Årets Lean-byggarstudent. Föreningen växer och frodas där utmaningen framöver främst består i hur vi kan skapa ännu mer nytta för våra partnerföretag. Förhoppningen är att vi fortsatt ska kunna fokusera på att göra nytta som ett kitt mellan alla vi som är intresserade av Lean i byggandet.

Just nu befinner vi oss i en ekonomisk situation som inte är orsakad av ekonomiska faktorer. Vi har nyligen sett exempel på hur företag som arbetar med Lean gått in i andra branscher, exempelvis Scania som erbjudit permitterad personal att hjälpa Getinge i produktionen av respiratorer för att stödja sjukvården. Här tror jag att också byggsektorn skulle skulle kunna ha en roll. Vi är duktiga på att leda projekt, att samordna resurser mot ett och samma mål. Det här kommer att vara värdefullt när vi nu ska ta oss ur den samhällskris vi befinner oss i.

Avslutningsvis vill jag tacka för mig även om jag naturligtvis kommer att finnas kvar som medlem. Med det vill jag önska den nya styrelsen lycka till i arbetet med att hålla fokus på rätt frågor och verka för att föreningen växer fortsatt framöver!