Det är synnerligen märkliga tider vi lever i där varje individ måste göra både stora och små uppoffringar för att dra sitt strå till stacken för att skydda de sjuka och svaga. I många stunder känns det motigt och tungt och det är svårt, stundtals till och med banalt, att försöka se ljusglimtar. Det mesta känns trivialt jämfört med folkhälsan.

Något som dock glatt mig den senaste tiden är den årsstämma vi genomförde den 19 maj inom Lean Forum Bygg. Med tanke på att det var vårt första digitala årsmöte så var det extra roligt att se ett både högt deltagarantal – 24 personer – liksom ett högt engagemang. Mycket glädjande, vilklet jag inte säger bara för att jag fått äran att axla ordföranderollen.

Nej, det primära och allra roligaste är att styrelsen fyllts på med en hel del nya ledamöter. Redan under det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet visade de prov på både hunger och framtidstro, något som vi alla kan behöva mer av i dessa tider. Jag ser verkligen fram emot det kommande årets styrelsearbete!